(Bulgarian) Снимки от петият международен фестивал

On June 11, 2008