Снимки от четвъртият международен фестивал

On юни 11, 2007