(Bulgarian) Снимки от четвъртият международен фестивал

On June 11, 2007