Снимки от вторият международен фестивал

On юни 11, 2005