Оферти за транспорт 2014

On март 15, 2014

ЛИЦЕНЗИРАНА ТРАНСПОРТНА ФИРМА ЗА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РБЪЛГАРИЯ И ИЗВЪН СТРАНАТА

О Ф Е Р Т А

ФИРМАТА РАЗПОЛАГА С АВТОБУСИ ОТ 8 МЕСТА ДО 54 МЕСТА

ЦЕНИТЕ, КОИТО ВИ ПРЕДЛАГАМЕ ЗА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ НА ПРАВОСЛАВНАТА МУЗИКА „СВЕТА БОГОРОДИЦА ДОСТОЙНО ЕСТЬ” – 2014 г, СА СЛЕДНИТЕ:

54 – МЕСТЕН АВТОБУС

ПОМОРИЕ – Л-ЩЕ БУРГАС                                                       100 ЛВ

ПОМОРИЕ – Л-ЩЕ ВАРНА / ГАРА ВАРНА/                          500 ЛВ

40 – МЕСТЕН АВТОБУС

ПОМОРИЕ – Л-ЩЕ БУРГАС                                                      100 ЛВ

ПОМОРИЕ – Л-ЩЕ ВАРНА / ГАРА ВАРНА/                         480 ЛВ

30 – МЕСТЕН АВТОБУС

ПОМОРИЕ – Л-ЩЕ БУРГАС                                                      90 ЛВ

ПОМОРИЕ – Л-ЩЕ ВАРНА / ГАРА ВАРНА/                       400 ЛВ

20 – МЕСТЕН АВТОБУС

ПОМОРИЕ – Л-ЩЕ БУРГАС                                                       60 ЛВ

ПОМОРИЕ – Л-ЩЕ ВАРНА / ГАРА ВАРНА /                      250 ЛВ

15 – МЕСТЕН АВТОБУС

ПОМОРИЕ – Л-ЩЕ БУРГАС                                                       50 ЛВ

ПОМОРИЕ – Л-ЩЕ ВАРНА / ГАРА ВАРНА /                       230 ЛВ

10 – МЕСТЕН АВТОБУС

ПОМОРИЕ – Л-ЩЕ БУРГАС                                                       40 ЛВ

ПОМОРИЕ – Л-ЩЕ ВАРНА / ГАРА ВАРНА /                      220 ЛВ

ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ЦЕНИ СА ОБРАЗУВАНИ ПРИ ЦЕНИ НА ГОРИВАТА 2,60 ЛВ/Л.

ПРИ УВЕЛИЧЕНИЕ НАД 7%, ЦЕНИТЕ , ЩЕ БЪДАТ ПРОМЕНЕНИ.