Условия за участие 2016

On декември 27, 2015

XIII Международен фестивал на православната музика

 „Св. Богородица – Достойно есть”, 10-14 юни 2016 г., гр. Поморие

plakat_2016

Участие в Международния фестивал за православна музика „Св. Богородица – Достойно есть”- гр. Поморие могат да вземат български и чуждестранни хорове, камерни формации (професионални или любителски състави), детски хорове, клиросни певци и свещеници. Всички изпълнения от фестивалната програма ще бъдат пред публика в храм ”Рождество на Пресвета Богородица” в гр. Поморие.

Категории:

  1. Православни църковни хорове – които редовно участват в православни богослужения и членовете им не са повече от 36 певци.
  2. Източно пеене – могат да участват клиросни певци и/или свещеници, както и камерни формации.
  3. Смесени и еднородни хорове или вокални ансамбли – неангажирани постоянно в богослужения и които включват не повече от 36 изпълнители.

 

Репертоар:

  1. Програмата за всички категории трябва да е съставена от православни песнопения, включвани в богослуженията (без духовни песни).
  2. Едно от песнопенията задължително трябва да бъде ”Достойно есть”.
  3. Поне едно от песнопенията трябва да е от автор от страната участник във фестивала.
  4. Желателно е:

– едно песнопение да е създадено преди 1800 година;

– поне едно песнопение  да е създадено през ХХ – ХХI век;

– в програмата да са включени автори от различни страни.

– да бъде включено песнопение  от Александър Архангелски  в чест на 170-годишнината от рождението на композитора.

  1. Времетраенето на включените песнопения да се отбележи в заявката за участие и да е в рамките на 15-20 минути за участниците в кат. 1 и кат. 3, а за участниците в кат. 2 – източно пеене – в рамките на 10 –15 мин.
  2. Изменения в заявената програма са възможни до 1 май в годината на провеждане на фестивала.
  3. Всички участници трябва да представят своята програма на богослужебен език, без новоезични преводи и задължително без съпровод.

 

Съпътстваща програма:

По време на фестивала съставите ще имат възможност:

– да вземат участие в празнични богослужения в гр. Поморие, гр. Бургас и гр. Несебър

– да участват със свободна програма /светска, фолклорна, духовни песни и др./ на открита сцена в гр. Поморие.

– да участват в сборен хор на фестивала.

 

 

Заявка за участие:

Цялата кореспонденция /формуляри за участие, въпроси и т.н. / трябва да се изпращат в електронен вид на следния адрес:

mayor@pomorie.bg

За повече информация:

Община Поморие, адрес: 8200 гр. Поморие, ул. „Солна”  № 5

 

Към формуляра за участие трябва да се добавят следните документи:

кратка биография на хора и диригент – до 10 реда (информацията е необходима за включване в рекламните материали на фестивала);

– снимки на хора и на диригента;

– скоро направен запис /аудио или видео/, включващ най-малко 3 православни песнопения във формат mp3, mp4, wma, wav, avi, mpeg.

– копие от партитурите на всички песнопения, включени във фестивалната програма;

– списък на участниците, включващ имената, дата на раждане и пол.

Краен срок за изпращане на заявките за участие е 1 март в годината на провеждане на провеждане на фестивала.

 

Селекция:

Членовете на Фестивалния секретариат ще направят селекция на хоровете на базата на подадените документи. Съставите ще бъдат информирани за решението на комисията най-късно до 25 март в годината на провеждане на фестивала.

 

Такси за участие:

Хорове до 12 участника трябва да изпратят такса за участие в размер на 100 лв. или 50 евро на състав, хорове от 13 до 20 участника – 150 лв. или 75 евро на състав, а хорове от 21 до 36 участника – 200 лв. или 100 евро на състав до 25 април в годината на провеждане на фестивала. След превода да се изпрати сканиран документа за превода.

Индивидуалните участници в кат. 2 – източно пеене – заплащат по 20 лв. или 10 евро на човек до 25 април в годината на провеждане на фестивала. След превода да се изпрати сканиран документа за превода.

Таксите за участие трябва да се изпращат на следната банкова сметка:

ОБЩИНА ПОМОРИЕ

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД 

IBAN сметка BG86UNCR70008422550814

BIC код на банката:  UNCRBGSF

Код за вид на плащане: 44 40 00

Таксите не се връщат.

 

Разходи:

– Всички разходи са за сметка на участниците.

– За всички хорове транспортните разходи от и до гр. Поморие са за сметка на участниците.

– Вътрешният транспорт, свързан с осъществяване на фестивалната програма ще бъде за сметка на организаторите.

– В таксата за участие са включени документални записи с изпълненията на съставите в програмата на фестивала, които ще бъдат предоставени на всички хорови състави.

 

Права и задължения

Организаторите притежават всички права върху изпълненията  по време на фестивала, рекламната дейност, излъчването на концертни програми чрез различни медии, издаването на аудио или видео дискове и други материали и тяхното тиражиране в България и чужбина, без всякакви задължения към участващите състави.

Организаторите на фестивала отговарят за цялостното провеждане на фестивалната и концертна програма – администриране, реклама и други съпътстващи дейности и разходите по тях.

Заявка за участие 2016