(Bulgarian) Участници в първия международен фестивал

On June 1, 2004