Участници в петият международен фестивал

Участници в V Mеждународен фестивал на православната музика „Св. Богородица – Достойно...

01st юни
Участници в петият международен фестивал

Снимки от четвъртият международен фестивал

                       

11th юни

Участници в четвъртият международен фестивал

Участници в IV Mеждународен фестивал на православната музика „Св. Богородица – Достойно...

01st юни
Участници в четвъртият международен фестивал

Снимки от третият международен фестивал

            

10th юни

Destiny? What destiny?

I don’t believe in the destiny and don’t try to idealize my...

01st юни
Destiny? What destiny?

Снимки от вторият международен фестивал

       

11th юни