Снимки от третият международен фестивал

            

10th юни

Destiny? What destiny?

I don’t believe in the destiny and don’t try to idealize my...

01st юни
Destiny? What destiny?

Снимки от вторият международен фестивал

       

11th юни

Участници във вторият международен фестивал

II Mеждународен фестивал на православната музика „Св. Богородица – Достойно есть” Поморие...

01st юни

Снимки от първият международен фестивал

                

12th юни

Участници в първия международен фестивал

УЧАСТНИЦИ В ПЪРВИЯ МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ ЗА ПРАВОСЛАВНА МУЗИКА  “СВ. БОГОРОДИЦА-ДОСТОЙНО ЕСТЬ”, ПОМОРИЕ...

01st юни
Участници в първия международен фестивал