(Bulgarian) Снимки от третият международен фестивал

On June 10, 2006