(Bulgarian) Снимки от вторият международен фестивал

On June 11, 2005