Условия за участие 2019

On декември 7, 2018

XVI Международен фестивал на православната музика

„Св. Богородица – Достойно есть“ – Поморие

7 – 11 юни 2019 г.

 

     Посвещава се на 130-годишната от рождението на Петър Динев

(1889 – 1980)известен български композитор, музиковед и преподавател по църковно пеене, доцент. Автор е на популярната „Народна литургия“, на много песнопения и молитви, а също така на музиковедски трудове, хармонизации на народни песни и на преводи от невмен на съвременен нотопис.

Условия за участие

Участие в Международния фестивал за православна музика „Св. Богородица – Достойно есть”- гр. Поморие могат да вземат български и чуждестранни хорове, камерни формации (професионални или любителски състави), детски хорове, клиросни певци и свещеници. Всички фестивални концерти са пред публика в храм ”Рождество на Пресвета Богородица” – гр. Поморие.

Категории:

  1. Православни църковни хорове – които редовно участват в православни богослужения и членовете им не са повече от 36 певци.
  2. Източно пеене – могат да участват клиросни певци и/или свещеници, както и камерни формации.
  3. Смесени и еднородни хорове или вокални ансамбли – неангажирани постоянно в богослужения и които включват не повече от 36 изпълнители.

Репертоар:

  1. Програмата за всички категории трябва да е съставена от православни песнопения, включвани в богослуженията (без духовни песни).
  2. Програмата трябва да бъде изпълнена на богослужебен език (без новоезични преводи) и задължително a capella (без съпровод).
  3. Задължително е включването в програмата на :

–  песнопение „Достойно есть“;

–  ортодоксално църковно песнопение от български автор (без значениe от  епохата);

–  поне едно  песнопение от автор от страната – участник във фестивала.

  1.        Желателно ев репертоара да има :

–  едно древно православно църковно песнопение;

–  поне едно песнопение, създадено през ХХ – ХХI век;

–  творби на автори от различни страни;

–   духовно песнопение от Петър Динев, в чест на 130 години от рождение му.

  1. Да бъде отбелязано, ако в репертоара е включено новосъздадено или композирано специално за фестивала песнопение.
  2. Времетраенето на включените песнопения да се отбележи в заявката за участие. Продължителността на програмата (чиста музика) да е :

           – за участниците в кат.1 и кат.3 – 15-20 мин.

           – за участниците в кат. 2 – 10-15 мин.

  1. Изменения в заявената програма са възможни до 1 май в годината на провеждане на фестивала.

Съпътстваща програма:

По време на фестивала съставите ще имат възможност:

– да вземат участие в празнични богослужения в гр. Поморие, гр. Бургас и гр. Несебър

– да участват със свободна програма /светска, фолклорна, духовни песни и др./ на открита сцена в гр. Поморие.

– да участват в сборен хор на фестивала.

Отличия:

Фестивалът няма конкурсен характер. Индивидуалните изпълнители, хоровите състави и диригентите им получават дипломи. Фестивалният секретариат може да връчи допълнително диплом по свое усмотрение – напр. за автор на новосъздадена творба и др.

Заявка за участие:

Цялата кореспонденция /формуляри за участие, въпроси и т.н. / трябва да се изпращат в електронен вид на следния адрес:

mayor@pomorie.bg

За повече информация:

Община Поморие, адрес: 8200 гр. Поморие, ул. „Солна”  № 5

Към формуляра за участие трябва да се добавят следните документи:

– кратка биография на хора и диригент – до 10 реда;

– снимки на хора и на диригента;

– скоро направен запис /аудио или видео/, включващ най-малко 3 православни песнопения във формат mp3, mp4, wma, wav, avi, mpeg.

– копие от партитурите на всички песнопения, включени във фестивалната програма;

– списък на участниците, включващ имената, дата на раждане и пол.

Краен срок за изпращане на заявките за участие е  1 март  в годината на провеждане на провеждане на фестивала.

Селекция:

Членовете на Фестивалния секретариат ще направят селекция на хоровете на базата на подадените документи. Съставите ще бъдат информирани за решението на комисията най-късно до 25 март в годината на провеждане на фестивала.

Такси за участие:

Хорове до 12 участника трябва да изпратят такса за участие в размер на 100 лв. или 50 евро на състав, хорове от 13 до 20 участника – 150 лв. или 75 евро на състав, а хорове от 21 до 36 участника – 200 лв. или 100 евро на състав до 25 април в годината на провеждане на фестивала. След превода да се изпрати сканиран документа за превода.

Индивидуалните участници в кат. 2 – източно пеене – заплащат по 20 лв. или 10 евро на човек до 25 април в годината на провеждане на фестивала. След превода да се изпрати сканиран документа за превода.

Таксите за участие трябва да се изпращат на следната банкова сметка:

ОБЩИНА ПОМОРИЕ

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД 

IBAN сметка BG86UNCR70008422550814

BIC код на банката:  UNCRBGSF

Код за вид на плащане: 44 40 00

Таксите не се връщат.

Разходи:

–  Всички разходи за пребиваването по време на фестивала са за сметка на участниците. 

– За всички хорове транспортните разходи от и до гр. Поморие са за сметка на участниците.

–  Вътрешният транспорт, свързан с осъществяване на фестивалната програма ще бъде за сметка на организаторите.

–  В таксата за участие са включени документални записи с концертната изявана съставите и индивидуалните участници.

Права и задължения

   Организаторите притежават всички права върху изпълненията  по време на фестивала, рекламната дейност, излъчването на концертни програми чрез различни медии, издаването на аудио или видео дискове и други материали и тяхното тиражиране в България и чужбина, без всякакви задължения към участващите състави.

   Организаторите на фестивала отговарят за цялостното провеждане на фестивалната и концертна програма – администриране, реклама и други съпътстващи дейности и разходите по тях.