Ангел Попконстантинов — диригент и композитор. Статия от д-р Стоян Малинов

On Июнь 10, 2020

На Вашето внимание статия от д-р Стоян Малинов, която бе планувана да се представи по време на традиционната среща на диригентите.

АНГЕЛ ПОПКОНСТАНТИНОВ — ДИРИГЕНТ И КОМПОЗИТОР