Условия за участие 2015

On януари 20, 2015

XII Международен фестивал на православната музика «Света Богородица — Достойно есть», Поморие, България,

10 – 14 юни  2015 година

Условия за участие

Участие в Международния фестивала за православна музика „Св. Богородица – Достойно есть”- гр. Поморие могат да вземат български и чуждестранни хорове, камерни формации (професионални или любителски състави), детски хорове, клиросни певци и свещеници. Всички изпълнения от фестивалната програма ще бъдат пред публика в храм ”Рождество на Пресвета Богородица” в гр. Поморие.

Категории:

1. Православни църковни хорове –  които редовно участват в православни богослужения и членовете им не са повече от 36 певци.

2. Източно пеене –  могат да участват клиросни певци и/или свещеници, както и камерни формации.

3. Смесени и еднородни хорове или вокални ансамбли – неангажирани постоянно в богослужения  и  които включват не повече от 36 изпълнители.

Репертоар:

1. Програмата за всички категории трябва да е съставена от православни песнопения, включвани в богослуженията (без духовни песни).

2. Едно от песнопенията задължително трябва да бъде ”Достойно есть”.

3. Поне едно от песнопенията трябва да е от автор от страната участник във фестивала.

4. Желателно е:

– едно песнопение да е създадено преди 1800 година;

– поне едно песнопение  да е създадено през ХХ – ХХI век;

– в програмата да са включени автори от различни страни.

да бъде включено песнопение  от Добри Христов в чест на 140-годишнината от рождението на композитора.

5. Цялата програма не трябва да продължава по-малко от 15 минути и не повече от 20 минути, като в програмата да се отбележи времетраенето на всяко произведение.

6. Програмата на индивидуалните изпълнители в кат. 2 – източно пеене – да е в рамките на 10–15 мин.

7. Всички участници трябва да представят своята програма на богослужебен език, без новоезични преводи и задължително без съпровод.

Съпътстваща програма:

По време на фестивала съставите ще имат възможност:

– да вземат участие в празнични богослужения в гр. Поморие, гр. Бургас и гр. Несебър

– да участват със свободна програма /светска, фолклорна, духовни песни и др./ на открита сцена в гр. Поморие.

Адрес за изпращане на заявки:

Цялата кореспонденция /формуляри за участие, въпроси и т.н. / трябва да се изпращат в електронен вид на следния адрес:

mayor@pomorie.bg

За повече информация:

Йорданка Туджарова: тел. 0889/14-72-72; 0897/37-65-05

Община Поморие, адрес: 8200 гр. Поморие, ул. „Солна”  № 5

Общинско предприятие „Туризъм и спорт”

Формуляр за участие

– Всеки състав трябва да изпрати  попълнен формуляр за участие до 1 март (неделя)  2015 г.

– Таксите за участие са следните:

Хорове до 12 участника трябва да изпратят такса за участие в размер на 100 лв. (50 euro) на състав, хорове от 13 до 20 участника – 150 лв. (75 euro) на състав, а хорове от 21 до 36 участника – 200 лв. (100 euro) на състав до 23 април (четвъртък) 2015 г.

Индивидуалните участници в кат. 2 – източно пеене – ако са свещеници, не заплащат такса. Останалите кандидати заплащат по 20 лв.( 10 euro) на човек.

Таксите за участие трябва да се изпращат на следната банкова сметка:

ОБЩИНА ПОМОРИЕ

ТБ ИНВЕСТБАНК АД КЛОН БУРГАС

IBAN сметка BG38IORT73788417000900

BIC код на банката:  IORTBGSF

Код за вид на плащане: 44 40 00

Таксите не се връщат.

Всеки състав към формуляра за участие трябва да добави следните документи:

кратка биография на хора и диригент – до 10 реда;

– снимки на хора и на диригента;

– скоро направен запис /аудио или видео/, включващ най-малко 3 православни песнопения във формат mp3, mp4, wma, wav, avi, mpeg.

– копие от партитурите на всички песнопения, включени във фестивалната програма;

– списък на участниците, включващ имената, дата на раждане и пол.

Разходи

– Всички разходи са за сметка на участниците.

– Вътрешният транспорт, свързан с осъществяване на фестивалната програма ще бъде за сметка на организаторите.

– За всички хорове транспортните разходи от и до гр. Поморие са за сметка на участниците.

– В таксата за участие са включени документални записи с изпълненията на съставите в програмата на фестивала, които ще бъдат изпратени на всички хорови състави.

Селекция

Членовете на Фестивалния секретариат ще направят селекция на хоровете на базата на подадените документи. Съставите ще бъдат информирани за решението на комисията най-късно до 25 март 2015 година.

Права и задължения

Организаторите притежават всички права върху изпълненията  по време на фестивала, рекламната дейност, излъчването на концертни програми чрез различни медии, издаването на аудио или видео дискове и други материали и тяхното тиражиране в България и чужбина, без всякакви задължения към участващите състави.

Организаторите на фестивала отговарят за цялостното провеждане на фестивалната и концертна програма .

Заявка за участие