(Bulgarian) Участници във вторият международен фестивал

On June 1, 2005