(Bulgarian) Участници в четвъртият международен фестивал

On June 1, 2007