Условия за участие 2018

On ноември 9, 2017

 

XV Международен фестивал на православната музика
„Св. Богородица – Достойно есть“ – Поморие
6-10 юни 2018 г.

Условия за участие

Участие в Международния фестивала за православна музика „Св. Богородица – Достойно есть”- гр. Поморие могат да вземат български и чуждестранни хорове, камерни формации (професионални или любителски състави), детски хорове, клиросни певци и свещеници. Всички фестивални концерти са пред публика в храм ”Рождество на Пресвета Богородица” – гр. Поморие.

Категории:
Православни църковни хорове – които редовно участват в православни богослужения и членовете им не са повече от 36 певци.
Източно пеене – могат да участват клиросни певци и/или свещеници, както и камерни формации.
Смесени и еднородни хорове или вокални ансамбли – неангажирани постоянно в богослужения и които включват не повече от 36 изпълнители.

Репертоар:
Програмата за всички категории трябва да е съставена от православни песнопения, включвани в богослуженията (без духовни песни).
Програмата трябва да бъде изпълнена на богослужебен език (без новоезични преводи) и задължително a capella (без съпровод).

Задължително е включването в програмата на :
–  песнопение „Достойно есть“;
–  ортодоксално църковно песнопение от български автор (без значениe от  епохата);
– поне едно  песнопение от автор от страната – участник във фестивала.

Желателно е в репертоара да има :

–  едно древно православно църковно песнопение;
– поне едно песнопение, създадено през ХХ – ХХI век;

– църковно песнопение от Пьотр Илич Чайковски (1840-1893) по повод 125 г. от кончината му или от Сергей Рахманинов (1873-1943) по повод 75 г. от кончината му. 

– творби на автори от различни страни.

Да бъде отбелязано, ако в репертоара е включено новосъздадено или композирано специално за фестивала песнопение.

Времетраенето на включените песнопения да се отбележи в заявката за участие. Продължителността на програмата (чиста музика) да е :
– за участниците в кат.1 и кат.3 – 15-20 мин.
– за участниците в кат. 2 – 10 – 15 мин.

Изменения в заявената програма са възможни до 1 май в годината на провеждане на фестивала.

Съпътстваща програма:
По време на фестивала съставите ще имат възможност:
– да вземат участие в празнични богослужения в гр. Поморие, гр. Бургас и гр. Несебър
– да участват със свободна програма /светска, фолклорна, духовни песни и др./ на открита сцена в гр. Поморие.
– да участват в сборен хор на фестивала.

Отличия:
Фестивалът няма конкурсен характер. Индивидуалните изпълнители, хоровите състави и диригентите им получават дипломи. Фестивалният секретариат може да връчи допълнително диплом по свое усмотрение – напр. за автор на новосъздадена творба и др.
Заявка за участие:
Цялата кореспонденция (формуляри за участие, въпроси и др. ) трябва да се изпращат в електронен вид на следния адрес:
mayor@pomorie.bg
За повече информация:
Община Поморие, адрес: 8200 гр. Поморие, ул. „Солна”  № 5

Към формуляра за участие трябва да се добавят следните документи:
– кратка биография на хора и диригент – до 10 реда;
– снимки на хора и на диригента;
– скоро направен запис /аудио или видео/, включващ най-малко 3 православни песнопения във формат mp3, mp4, wma, wav, avi, mpeg.
– копие от партитурите на всички песнопения, включени във фестивалната програма;
– списък на участниците, включващ имената, дата на раждане и пол.

Краен срок за изпращане на заявките за участие е  1 март  в годината на провеждане на провеждане на фестивала.

Селекция:
Членовете на Фестивалния секретариат ще направят селекция на хоровете на базата на подадените документи. Съставите ще бъдат информирани за решението на комисията най-късно до 25 март в годината на провеждане на фестивала.

Такси за участие:

Хорове до 12 участника трябва да изпратят такса за участие в размер на 100 лв. или 50 евро на състав, хорове от 13 до 20 участника – 150 лв. или 75 евро на състав, а хорове от 21 до 36 участника – 200 лв. или 100 евро на състав до 25 април в годината на провеждане на фестивала. След превода да се изпрати сканиран документа за превода.

Индивидуалните участници в кат. 2 – източно пеене – заплащат по 20 лв. или 10 евро на човек до 25 април в годината на провеждане на фестивала. След превода да се изпрати сканиран документа за превода.

Таксите за участие трябва да се изпращат на следната банкова сметка:

ОБЩИНА ПОМОРИЕ
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
IBAN сметка BG86UNCR70008422550814
BIC код на банката:  UNCRBGSF
Код за вид на плащане: 44 40 00
Таксите не се връщат.

Разходи:
– Всички разходи за пребиваването по време на фестивала са за сметка на участниците.
– За всички хорове транспортните разходи от и до гр. Поморие са за сметка на участниците.
– Вътрешният транспорт, свързан с осъществяване на фестивалната програма ще бъде за сметка на организаторите.
– В таксата за участие са включени документални записи с изпълненията на съставите в програмата на фестивала, които ще бъдат изпратени на всички хорови състави.
Права и задължения
Организаторите притежават всички права върху изпълненията  по време на фестивала, рекламната дейност, излъчването на концертни програми чрез различни медии, издаването на аудио или видео дискове и други материали и тяхното тиражиране в България и чужбина, без всякакви задължения към участващите състави.

Организаторите на фестивала отговарят за цялостното провеждане на фестивалната и концертна програма – администриране, реклама и други съпътстващи дейности и разходите по тях.

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ 2018

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 2018