Снимки от четвъртият международен фестивал

                       

11th юни

Участници в четвъртият международен фестивал

Участници в IV Mеждународен фестивал на православната музика „Св. Богородица – Достойно...

01st юни
Участници в четвъртият международен фестивал