Условия за участие в XX Международен фестивал на православната музика „Св. Богородица – Достойно есть“

On ноември 16, 2023

XX Международен фестивал на православната музика „Св. Богородица – Достойно есть“ – Поморие

5 – 9 юни 2024 г.

Условия за участие

Участие в Международния фестивал за православна музика „Св. Богородица – Достойно есть”- гр. Поморие могат да вземат български и чуждестранни хорове, камерни формации (професионални или любителски състави), детски хорове, клиросни певци и свещеници. Всички фестивални концерти са пред публика в храм ”Рождество на Пресвета Богородица” – гр. Поморие.

Категории

  1. Православни църковни хорове – които редовно участват в православни богослужения и членовете им не са повече от 36 певци.
  2. Източно пеене – могат да участват клиросни певци и/или свещеници, както и камерни формации.
  3. Смесени и еднородни хорове или вокални ансамбли – неангажирани постоянно в богослужения и които включват не повече от 36 изпълнители.

Репертоар

  1. Програмата за всички категории трябва да е съставена от православни песнопения, включвани в богослуженията (без духовни песни).
  2. Програмата трябва да бъде изпълнена на богослужебен език (без новоезични преводи) и задължително a capella (без съпровод).
  3. Задължително е включването в програмата на :

              –  песнопение „Достойно есть“;

              –  ортодоксално църковно песнопение от български автор (без значениe от  епохата);

              –  поне едно  песнопение от автор от страната – участник във фестивала.

  1. Желателно е в репертоара да има :

           –  едно древно православно църковно песнопение;

           –  поне едно песнопение, създадено през ХХ – ХХI век;

           –  творби на автори от различни страни;

  1. Да бъде отбелязано, ако в репертоара е включено новосъздадено или композирано специално за фестивала песнопение.
  2. Времетраенето на включените песнопения да се отбележи в заявката за участие. Продължителността на програмата (чиста музика) да е :

            – за участниците в кат. 1 и кат. 3 – 15-20 мин.

            – за участниците в кат. 2 – 10-15 мин.

  1. Изменения в заявената програма са възможни до 1 май в годината на провеждане на фестивала.

Съпътстваща програма

По време на фестивала съставите ще имат възможност:

– да вземат участие в празнични богослужения в гр. Поморие, гр. Бургас и гр. Несебър

– да участват със свободна програма /светска, фолклорна, духовни песни и др./ на открита сцена в гр. Поморие.

– да участват в Сборен хор на фестивала.

Отличия

Фестивалът няма конкурсен характер. Индивидуалните изпълнители, хоровите състави и диригентите им получават дипломи. Фестивалният секретариат може да връчи допълнително диплом по свое усмотрение – напр. за автор на новосъздадена творба и др.

Заявка за участие

Цялата кореспонденция /формуляри за участие, въпроси и т.н. / трябва да се изпращат в електронен вид на следния адрес:

mayor@pomorie.bg

За повече информация

Община Поморие, адрес: 8200 гр. Поморие, ул. „Солна”  № 5

Към формуляра за участие трябва да се добавят следните документи:

– кратка биография на хора и диригент – до 10 реда;

– снимки на хора и на диригента;

– скоро направен запис /аудио или видео/, включващ най-малко 3 православни песнопения във формат mp3, mp4, wma, wav, avi, mpeg.

– копие от партитурите на всички песнопения, включени във фестивалната програма;

– списък на участниците, включващ имената, дата на раждане и пол.

❗️ ❗️ ❗️ Краен срок за изпращане на заявките за участие е  1 март  2024 г. на провеждане на фестивала.

Селекция

Членовете на Фестивалния секретариат ще направят селекция на хоровете на базата на подадените документи. Съставите ще бъдат информирани за решението на комисията най-късно до 25 март в годината на провеждане на фестивала.

Такси за участие

–  Хорове до 12 участника трябва да изпратят такса за участие в размер на 100 лв. или 50 евро на състав.

 – Хорове от 13 до 20 участника – 150 лв. или 75 евро на състав.

–  Хорове от 21 до 36 участника – 200 лв. или 100 евро на състав до 25 април в годината на провеждане на фестивала. След превода да се изпрати сканиран документа за превода.

– Индивидуалните участници в кат. 2 – източно пеене – заплащат по 20 лв. или 10 евро на човек.

❗️ ❗️ ❗️Таксите за участие се изпращат на долупосочената банкова сметка до 25 април 2024 г. След превода да се изпрати сканиран документа за превода.

Банкова сметка

ОБЩИНА ПОМОРИЕ

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

IBAN сметка BG86UNCR70008422550814

BIC код на банката:  UNCRBGSF

Код за вид на плащане: 44 40 00

Таксите не се връщат.

Разходи

–  Всички разходи за пребиваването по време на фестивала са за сметка на участниците.

– За всички хорове транспортните разходи от и до гр. Поморие са за сметка на участниците.

–  Вътрешният транспорт, свързан с осъществяване на фестивалната програма, ще бъде за сметка на организаторите.

–  В таксата за участие са включени документални записи с концертната изява на съставите и индивидуалните участници.

 Права и задължения

    Организаторите притежават всички права върху изпълненията  по време на фестивала, рекламната дейност, излъчването на концертни програми чрез различни медии, издаването на аудио или видео дискове и други материали и тяхното тиражиране в България и чужбина, без всякакви задължения към участващите състави.

    Организаторите на фестивала отговарят за цялостното провеждане на фестивалната и концертна програма – администриране, реклама и други съпътстващи дейности и разходите по тях.