Снимки от третият международен фестивал

On юни 10, 2006