Снимки от четвъртият международен фестивал

                       

11th юни

Участници в четвъртият международен фестивал

Участници в IV Mеждународен фестивал на православната музика „Св. Богородица – Достойно...

01st юни
Участници в четвъртият международен фестивал

Снимки от третият международен фестивал

            

10th юни

Destiny? What destiny?

I don’t believe in the destiny and don’t try to idealize my...

01st юни
Destiny? What destiny?

Снимки от вторият международен фестивал

       

11th юни

Участници във вторият международен фестивал

II Mеждународен фестивал на православната музика „Св. Богородица – Достойно есть” Поморие...

01st юни