Участници във вторият международен фестивал

II Mеждународен фестивал на православната музика „Св. Богородица – Достойно есть” Поморие...

01st юни

Снимки от първият международен фестивал

                

12th юни

Участници в първия международен фестивал

УЧАСТНИЦИ В ПЪРВИЯ МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ ЗА ПРАВОСЛАВНА МУЗИКА  “СВ. БОГОРОДИЦА-ДОСТОЙНО ЕСТЬ”, ПОМОРИЕ...

01st юни
Участници в първия международен фестивал